main content

post area


شاید که باد عطر تن او را

golsarmusic insta 1 - دانلود آهنگ شاید که باد عطر تن او را

برای دانلود آهنگ شاید که باد عطر تن او را به ادامه مطلب گلسار موزیک مراجعه کنید

شعری شکفته روی لبی گردد شاید که باد عطر تن اورا از لای در به بستر من ریزد

ازروی برگهای گل زنبق آواز های گمشده برخیزد

شاید که باد عطر تن او را

آهنگ شاید که باد عطر تن او را

بشنوید و دریافت کنید...

دانلود آهنگ شاید که باد عطر تن او را
  • دانلود آهنگ شاید که باد عطر تن او را

این آهنگ خوب بود؟

برچسب ها