main content

post area


آهنگ شما خونتون مورچه داره

3 1 400x400 - دانلود آهنگ اصلی و کامل شما خونتون مورچه داره

برای دانلود آهنگ شما خونتون مورچه داره به ادامه مطلب گلسار موزیک مراجعه کنید

شما خونتون مورچه داره نه نداره

انگاری داره نه نداره

آهنگ شما خونتون مورچه داره

پس چرا میلرزه تنم

آتیش گرفته پیرهنم

انگاری داغه بدنم

شما خونتون مورچه داره

شما خونتون مورچه داره

پس چرا من تب می کنم فکرای بد بد می کنم

عشق تورو رد می کنم

شما خونتون مورچه داره

آهنگ شما خونتون مورچه داره

بشنوید و دریافت کنید...

دانلود آهنگ اصلی و کامل شما خونتون مورچه داره
  • دانلود آهنگ اصلی و کامل شما خونتون مورچه داره

این آهنگ خوب بود؟

برچسب ها