main content

post area


دانلود آهنگ ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند

MohammadReza Shajaryan | Saghi Bia

متن آهنگ ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند

ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند

کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید

منبع: دانلود آهنگ ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند محمدرضا شجریان

بشنوید و دریافت کنید...

دانلود آهنگ ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند محمدرضا شجریان
  • دانلود آهنگ ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند محمدرضا شجریان

این آهنگ خوب بود؟

برچسب ها